Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2768739
OIB 60617553302
Naziv M.I.N. AQUILA d.o.o.
Adresa sjedišta Porporela 9 52466 NOVIGRAD HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Porporela 9 52466 NOVIGRAD HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 95/2011
Datum upisa 02.08.2011
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/11-01/197;Ur.br:526-05-01-01/2-11-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 12.07.2011
Telefon 052/726670
Fax 052/726670
E-mail info@min-aquila.hr
Web www.min-aquila.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
103/2011MijićNenad17.05.2011
Osiguravateljsko društvo
  • Euroherc osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr