Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2823543
OIB 41135080016
Naziv EURO IMMOBILIEN d.o.o. za usluge i trgovinu
Adresa sjedišta Vela Placa 4 51500 KRK HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Vela Placa 4 51500 KRK HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 20/2012
Datum upisa 23.02.2012
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/12-01/24;Ur.Broj:526-05-01-01/2-12-5
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 15.02.2012
Telefon 051/220024
Fax 051/880280
E-mail info@euro-immobilien.hr
Web www.euro-immobilien.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
158/2012BogdanićMateja23.10.2012
57/2016VodopijaDino23.03.2015
65/2016UrbančićMartina03.12.2012
Osiguravateljsko društvo
  • Euroherc osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr