Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2881926
OIB 48678691887
Naziv NEKRETNINE KRIVAČIĆ d.o.o.
Adresa sjedišta Andrije Kačića Miošića 19 43000 BJELOVAR HRVATSKA
Županija sjedišta BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Adresa poslovanja Andrije Kačića Miošića 19 43000 BJELOVAR HRVATSKA
Županija poslovanja BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 85/2012
Datum upisa 18.07.2012
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/12-01/157; Ur.Broj:526-05-01-01/2-12-6
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 06.07.2012
Telefon 099/3157906
Fax 043/221024
E-mail nekretnine@nekretnine-krivacic.hr
Web www.nekretnine-krivacic.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
89/2012KrivačićNarcisa25.04.2012
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d., filijala Bjelovar


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr