Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2956128
OIB 78670649201
Naziv ANIMUS j.d.o.o.
Adresa sjedišta Fortunata Pintarića 4 40000 ČAKOVEC HRVATSKA
Županija sjedišta MEĐIMURSKA
Adresa poslovanja Fortunata Pintarića 4 40000 ČAKOVEC HRVATSKA
Županija poslovanja MEĐIMURSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 11/2013
Datum upisa 05.02.2013
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/13-01/025;Ur.br:526-04-01-01-01/4-13-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 23.01.2013
Telefon 098/492873, 042/390020
Fax 042/321144
E-mail smiljanadrk@gmail.com
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
129/2012DrkSmiljana18.06.2012
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb
Podaci o poslovnicama
«««»»»
Adresa poslovniceTelefonFaxE-mailWeb
Gajeva 17 42000 VARAŽDIN042/321144,098/492873042/321144 smiljanadrk@gmail.com


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr