Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2975360
OIB 11943057085
Naziv IN FIDUCIA NEKRETNINE d.o.o.
Adresa sjedišta Istarska 10 52465 TAR HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Istarska 10 52465 VABRIGA HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 42/2013
Datum upisa 26.04.2013
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/13-01/101;Ur.Broj:526-04-01-01-01/4-13-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 16.04.2013
Telefon 052/443780
Fax 052/443780
E-mail info@infiducia.com.hr
Web www.infiducia.com.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
67/2013PutnikDanijela18.03.2013
237/2019TerlevićSanja29.05.2018
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr