Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 3494411
OIB 72324976360
Naziv RINDA d.o.o.
Adresa sjedišta Trg Pignaton 6 A 52210 ROVINJ HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Trg Pignaton 6 A 52210 ROVINJ HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 71/2012
Datum upisa 26.06.2012
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/12-01/148;Ur.Broj:526-05-01-01/2-12-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 06.06.2012
Telefon 052/813763
Fax 052/813454
E-mail info@rinda.hr
Web http://immobili.rinda.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
85/2012PopadićSiniša25.04.2012
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr