Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 3531821
OIB 57178275454
Naziv TEX IMMOBILIE d.o.o.
Adresa sjedišta Partizanska 4/1 52440 POREČ HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Partizanska 4/1 52440 POREČ HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 209/2009
Datum upisa 27.04.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/571;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 16.04.2009
Telefon 052/451625, 098/9826002
Fax 052/434723
E-mail info@tex-immobilie.com
Web www.tex-immobilie.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
351/2009ŠvićNevija18.03.2009
138/2016LadavacIvan23.05.2016
Osiguravateljsko društvo
  • Allianz osiguranje d.d. Zagreb, podružnica Pula


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr