Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 3556026
OIB 15470606392
Naziv MANTIKA TRGOVINA I USLUGE d.o.o.
Adresa sjedišta Martinski 14 52220 LABIN HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Zelenice 7 52220 LABIN HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 52/2014
Datum upisa 28.05.2014
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/14-01/103; Ur.br:526-05-01-01-01/2-14-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 16.05.2014
Telefon
Fax
E-mail
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
49/2014RadićaninErna04.03.2014
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr