Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 3656101
OIB 03509891796
Naziv KASTEL-ZAGREB d.o.o.
Adresa sjedišta Svačićev trg 5 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Gundulićeva 56 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 282/2009
Datum upisa 07.05.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/747;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 23.04.2009
Telefon 01/4572105
Fax 01/4577667
E-mail kastel@kastel.hr
Web www.kastel.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
1047/2009RanilovićDubravko27.04.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr