Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4022599
OIB 75560693709
Naziv DOMUS LUCROSA d.o.o. za poslovanje nekratninama i turizam
Adresa sjedišta Svačićeva 3 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija sjedišta SPLITSKO-DALMATINSKA
Adresa poslovanja Svačićeva 3 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija poslovanja SPLITSKO-DALMATINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 6/2015
Datum upisa 04.02.2015
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/15-01/10;Urbr:526-05-01-01-01/2-15-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 28.01.2015
Telefon 021/785666
Fax 021/785666
E-mail info@m2nekretnine.hr
Web www.m2nekretnine.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
660/2009MaretićMarina01.04.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Generali osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr