Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4095251
OIB 38153564066
Naziv POST SCRIPTUM d.o.o.
Adresa sjedišta Gundulićeva 26A 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija sjedišta SPLITSKO-DALMATINSKA
Adresa poslovanja Gundulićeva 26A 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija poslovanja SPLITSKO-DALMATINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 109/2013
Datum upisa 23.10.2013
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/13-01/250;Ur.br:526-04-01-01-01/4-13-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 10.10.2013
Telefon 021/786498
Fax 021/786498
E-mail info@post-scriptum.hr
Web www.post-scriptum.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
143/2016KnezBožena04.07.2016
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr