Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4109643
OIB 48625067544
Naziv EXPERIENCE REAL ESTATE j.d.o.o. za poredovanje u prometu
Adresa sjedišta Farini 1 52463 VIŠNJAN HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Farini 1 52463 VIŠNJAN HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 117/2013
Datum upisa 18.11.2013
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/13-01/273;Ur.br:526-04-01-01-01/4-13-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 06.11.2013
Telefon 091/3004077
Fax
E-mail patricija@realty-croatia.com
Web www.realty-croatia.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
41/2011SimonettiPatricija05.07.2010
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr