Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4156170
OIB 68051886832
Naziv ROYAL ADRIATIC d.o.o.
Adresa sjedišta Tizianova 58/1 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Tizianova 58/1 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 13/2014
Datum upisa 12.02.2014
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/14-01/12;Ur.br:526-05-01-01-01/2-14-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 04.02.2014
Telefon 099/399-4036
Fax
E-mail royaladriatic@gmail.com
Web www.royaladriatic.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
24/2008KovačNeven08.07.2008
Osiguravateljsko društvo
  • HOK - Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr