Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4213947
OIB 62877031588
Naziv SUPERBIA d.o.o.
Adresa sjedišta Bihačka 2/A 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija sjedišta SPLITSKO-DALMATINSKA
Adresa poslovanja Bihačka 2/A 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija poslovanja SPLITSKO-DALMATINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 55/2017
Datum upisa 18.04.2017
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/l-330-01/17-01/59; URBR: 526-05-01-01-01/2-17-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 31.03.2017
Telefon
Fax
E-mail info@croatia4you.co; tatiana@croatia4you.co; office@croatia4you.co
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
162/2017PavliukTetiana05.07.2017
152/2017Štimac NevešćaninMatea05.07.2017
Osiguravateljsko društvo
  • Wiener osiguranje Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr