Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4217357
OIB 64698905269
Naziv ALPE ADRIA CONSULTING j.d.o.o.
Adresa sjedišta S.S.Kranjčevića 2/B 23000 ZADAR HRVATSKA
Županija sjedišta ZADARSKA
Adresa poslovanja Plemića Borelli 12 23000 ZADAR HRVATSKA
Županija poslovanja ZADARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 106/2014
Datum upisa 24.10.2014
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/14-01/224,Ur.br:526-05-01-01-01/2-14-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 26.09.2014
Telefon 099/438 7070
Fax
E-mail realestatezadar@gmail.com
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
77/2010DumbovićNinoslava26.01.2010
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr