Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4221052
OIB 32317797236
Naziv BODULO NEKRETNINE d.o.o.
Adresa sjedišta Medovićeva ulica 1B 23275 UGLJAN HRVATSKA
Županija sjedišta ZADARSKA
Adresa poslovanja Medovićeva ulica 1B 23275 UGLJAN HRVATSKA
Županija poslovanja ZADARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 84/2015
Datum upisa 21.09.2015
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/15-01/169;Urbr:526-05-01-01-01/2-15-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 10.09.2015
Telefon 023/288247
Fax 023/288247
E-mail ceprljanda94@gmail.com; infobodulo@gmail.com
Web www.bodulo.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
332/2009KarlovićZoran29.01.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr