Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4225716
OIB 92357521535
Naziv OPATIJA NEKRETNINE j.d.o.o.
Adresa sjedišta Maršala Tita 88/1 51410 OPATIJA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Maršala Tita 88/1 51410 OPATIJA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 56/2015
Datum upisa 19.06.2015
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/15-01/69;Urbr:526-05-01-01-01/2-15-6
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 05.06.2015
Telefon 051/277 401
Fax 051/277 809
E-mail info@opatijanekretnine.hr
Web www.opatijanekretnine.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
224/2010Dessardo ZamlićMaja21.05.2009
102/2020RabakGordana29.05.2018
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr