Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4261704
OIB 45301171909
Naziv ATLAS NEKRETNINE d.o.o. za promet nekretninama
Adresa sjedišta Čikovići 26/10 51215 KASTAV HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Korzo 2 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 102/2014
Datum upisa 25.09.2014
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/14-01/219,Ur.br:526-05-01-01-01/2-14-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 19.09.2014
Telefon
Fax
E-mail
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
167/2017KardumDavorka26.11.2014
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.
Podaci o poslovnicama
«««»»»
Adresa poslovniceTelefonFaxE-mailWeb
Ozaljska 13 10000 ZAGREB


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr