Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4294335
OIB 97418983794
Naziv LIMINA ESTATE j.d.o.o.
Adresa sjedišta Fruščinje 22 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Vončinina 12 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 40/2015
Datum upisa 16.04.2015
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/15-01/19;Urbr:526-05-01-01-01/2-15-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 11.03.2015
Telefon 091 95 080 95
Fax
E-mail hello@limina.hr
Web www.limina.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
841/2009DomazetBiserka21.05.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr