Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4384318
OIB 60344074237
Naziv PAG NEKRETNINE j.d.o.o. za poslovne usluge
Adresa sjedišta Put Mirožića 4 23250 PAG HRVATSKA
Županija sjedišta ZADARSKA
Adresa poslovanja Trg Sv.Jurja 5 23250 PAG HRVATSKA
Županija poslovanja ZADARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 70/2015
Datum upisa 17.08.2015
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/15-01/112;Urbr:526-05-01-01-01/2-15-5
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 09.07.2015
Telefon 023/600284
Fax 023/600284
E-mail info@pag-nekretnine.hr
Web www.pag-nekretnine.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
21/2014ŠkodaTomislav21.10.2013
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr