Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4500679
OIB 44842171999
Naziv CENTAR NEKRETNINA ZADAR d.o.o.
Adresa sjedišta Zrinsko-Frankopanska 4 23000 ZADAR HRVATSKA
Županija sjedišta ZADARSKA
Adresa poslovanja Zrinsko-Frankopanska 4 23000 ZADAR HRVATSKA
Županija poslovanja ZADARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 88/2016
Datum upisa 28.07.2016
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/l-330-01/16-01/173;URBR:526-05-01-01-01/2-16-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 05.07.2016
Telefon
Fax
E-mail
Web
Agenti posrednika
«««12»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
206/2017BolićJulija23.05.2016
14/2016SkorićDamir21.09.2015
7/2016SpalldiDino28.05.2015
Osiguravateljsko društvo
  • Allianz Zagreb d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr