Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4514670
OIB 06233112803
Naziv REAL ESTATE OPATIJA d.o.o.
Adresa sjedišta Stari grad 2 51415 LOVRAN HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Stari grad 2 51415 LOVRAN HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 40/2016
Datum upisa 11.04.2016
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/l-330-01/16-01/76;URBR:526-05-01-01-01/2-16-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 31.03.2016
Telefon
Fax
E-mail opatija20@gmail.com
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
55/2015GrdinićRoberto23.03.2015
Osiguravateljsko društvo
  • Adriatic osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr