Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4521676
OIB 81555892277
Naziv AZORI PLUS d.o.o.
Adresa sjedišta Trg Antuna Mihanovića 10360 SESVETE HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Trg Antuna Mihanovića 2 10360 SESVETE HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 56/2016
Datum upisa 05.05.2016
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/l-330-01/16-01/111;URBR:526-05-01-01-01/2-16-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 25.04.2016
Telefon 01/6548-041; Mob: 098 282 057
Fax
E-mail marijana@azori-plus.hr
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
77/2016MaločaMarijana23.03.2016
Osiguravateljsko društvo
  • ALLIANZ OSIGURANJE D.D. ZAGREB


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr