Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4556011
OIB 34888725441
Naziv HOME4LIFE d.o.o.
Adresa sjedišta Ilica 500A 10090 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Ilica 500a 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 85/2016
Datum upisa 13.07.2016
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/l-330-01/16-01/160;URBR:526-05-01-01-01/1-16-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 08.06.2016
Telefon 091/4343-505
Fax
E-mail gordana@home4life.hr
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
115/2016MiheljGordana23.03.2016
Osiguravateljsko društvo
  • Euroherc osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr