Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4557956
OIB 74902924376
Naziv LIDER NEKRETNINE d.o.o.
Adresa sjedišta Erazma Barčića 15 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Erazma Barčića 15 51000 RIJEKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 81/2016
Datum upisa 04.07.2016
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/l-330-01/16-01/164;URBR:526-05-01-01-01/2-16-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 16.06.2016
Telefon
Fax
E-mail
Web
Agenti posrednika
«««123»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
181/2009LadovićDario29.01.2009
5/2009SuranSandra30.10.2008
61/2009ManđurovIgor03.11.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr