Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4587987
OIB 99388913155
Naziv GENTING 2 d.o.o.
Adresa sjedišta Dalmatinova 4 52100 PULA HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Dalmatinova 4 52100 PULA HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 5/2017
Datum upisa 10.01.2017
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/l-330-01/16-01/299;URBR:526-05-01-01-01/2-16-5
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 21.12.2016
Telefon
Fax
E-mail
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
118/2010PoljarevićSanja28.01.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr