Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4678001
OIB 44727073438
Naziv MOLITIO d.o.o.
Adresa sjedišta Spinčićeva 2/J 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija sjedišta SPLITSKO-DALMATINSKA
Adresa poslovanja Spinčićeva 2/J 21000 SPLIT HRVATSKA
Županija poslovanja SPLITSKO-DALMATINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 50/2017
Datum upisa 10.04.2017
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/l-330-01/17-01/70; URBR: 526-05-01-01-01/2-17-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 27.03.2017
Telefon
Fax
E-mail
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
55/2017BarićAntonio16.01.2017
Osiguravateljsko društvo
  • Euroherc osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr