Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 4720610
OIB 21311821448
Naziv BONUM NEKRETNINE d.o.o.
Adresa sjedišta Bana Josipa Jelačića 6/A 22000 ŠIBENIK HRVATSKA
Županija sjedišta ŠIBENSKO-KNINSKA
Adresa poslovanja Bana Ivana Mažuranića 3a 22000 ŠIBENIK HRVATSKA
Županija poslovanja ŠIBENSKO-KNINSKA
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 82/2017
Datum upisa 10.07.2017
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA: UP/l-330-01/17-01/136; URBR: 526-05-01-01-01/3-17-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 31.05.2017
Telefon +385 (0)22 336 345
Fax
E-mail info@bonum.com.hr
Web www.bonum-nekretnine.com
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
56/2017DrežnjakTomislav16.01.2017
Osiguravateljsko društvo
  • Adriatic osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr