Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 90257359
OIB 54422905052
Naziv SUNCE NEKRETNINE agencija za promet nekretninama
Adresa sjedišta Dubašljanska 111 51511 MALINSKA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Vladimira Nazora 6 51511 MALINSKA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta OBRTNIK
Registarski broj upisa 326/2009
Datum upisa 21.05.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/479;Ur.br:526-05-01-01/2-09-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 06.05.2009
Telefon 051/869210
Fax 051/869215
E-mail info@suncenekretnine.hr
Web www.suncenekretnine.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
233/2009KneževićSlađana24.02.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Euroherc osiguranje d.d., podružnica Rijeka


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr