Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 91434076
OIB 57437160365
Naziv ELEMAR elektromehaničarski obrt
Adresa sjedišta Vinkuran Centar 24 52100 PULA HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Ul.Marka Marulića 1 52100 PULA HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta OBRTNIK
Registarski broj upisa 11/2012
Datum upisa 31.01.2012
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/12-01/10;Ur.br:526-05-01-01/2-12-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 23.01.2012
Telefon 098/9133798
Fax
E-mail dm.elemar@gmail.com
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
10/2012Moferdin-MačinaĐina26.01.2010
Osiguravateljsko društvo
  • Euroherc osiguranje d.d.
Podaci o poslovnicama
«««»»»
Adresa poslovniceTelefonFaxE-mailWeb
Ul. Marka Marulića 1 52100 PULA


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr