Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 91795311
OIB 79043445623
Naziv BIT NEKRETNINE (obrt)
Adresa sjedišta Donji Banovec 37 48000 KOPRIVNICA HRVATSKA
Županija sjedišta KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Adresa poslovanja Ivana Generalića 3 48000 KOPRIVNICA HRVATSKA
Županija poslovanja KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Vrsta poslovnog subjekta OBRTNIK
Registarski broj upisa 398/2009
Datum upisa 25.05.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/676;Ur.br:526-05-01-01/2-09-5
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 15.05.2009
Telefon 048/622017
Fax 048/220600
E-mail bit1@kc.htnet.hr
Web www.bit.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
424/2009Miler MatulinKatica26.01.2009
Osiguravateljsko društvo
  • BASLER OSIGURANJE d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr