Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 92530842
OIB 00845134713
Naziv BOVA agencija za promet nekretninama
Adresa sjedišta Obala kneza Domagoja 28 23000 ZADAR HRVATSKA
Županija sjedišta ZADARSKA
Adresa poslovanja Obala kneza Domagoja 28 23000 ZADAR HRVATSKA
Županija poslovanja ZADARSKA
Vrsta poslovnog subjekta OBRTNIK
Registarski broj upisa 671/2009
Datum upisa 20.08.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/1539;Ur.br:526-05-01-01/2-09-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 03.08.2009
Telefon 023/333328
Fax 023/333014
E-mail bova@bova.hr
Web www.bova.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
884/2009BašićIvka30.06.2009
2/2018ČulinaAnte30.05.2017
Osiguravateljsko društvo
  • JADRANSKO OSIGURANJE, Podružnica Šibenik


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr