Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 97349909
OIB 13024378588
Naziv PREMIUM NEKRETNINE obrt za promet nekretninama
Adresa sjedišta Ulica M. Tita 162/3 51410 OPATIJA HRVATSKA
Županija sjedišta PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa poslovanja Ulica M. Tita 162/3 51410 OPATIJA HRVATSKA
Županija poslovanja PRIMORSKO-GORANSKA
Vrsta poslovnog subjekta OBRTNIK
Registarski broj upisa 100/2012
Datum upisa 21.08.2012
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/12-01/212;Ur.Broj:526-04-01-01-01/3-12-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 13.08.2012
Telefon 051/271 600; 098/215 367
Fax 051/294225
E-mail ssrakovic@premium-nekretnine.hr; tajnica@premium-nekretnine.hr
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
148/2012RakovićSamir Sven10.09.2012
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr