Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 97424706
OIB 59108979407
Naziv NAJ obrt za poslovanje nekretninama
Adresa sjedišta Molatska 23 23000 ZADAR HRVATSKA
Županija sjedišta ZADARSKA
Adresa poslovanja Molatska 23 23000 ZADAR HRVATSKA
Županija poslovanja ZADARSKA
Vrsta poslovnog subjekta OBRTNIK
Registarski broj upisa 67/2013
Datum upisa 11.06.2013
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/13-01/143;Ur.Broj:526-04-01-01-01/4-13-3
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 29.05.2013
Telefon 091/5294045
Fax
E-mail najnekretnine@gmail.com
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
86/2013KovačevićElvis12.04.2010
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr