Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 97448761
OIB 76905148063
Naziv FONTANA obrt za promidžbu
Adresa sjedišta Martićeva 67 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Martićeva 67 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta OBRTNIK
Registarski broj upisa 17/2015
Datum upisa 18.03.2015
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/15-01/17;Urbr:526-05-01-01-01/2-15-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 23.02.2015
Telefon
Fax
E-mail
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
25/2015FontanaMatija22.01.2015
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr