Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 97899755
OIB 12735749556
Naziv PARENTIUM REAL ESTATE (obrt)
Adresa sjedišta Vukovarska 19 52440 POREČ HRVATSKA
Županija sjedišta ISTARSKA
Adresa poslovanja Vukovarska 19 52440 POREČ HRVATSKA
Županija poslovanja ISTARSKA
Vrsta poslovnog subjekta OBRTNIK
Registarski broj upisa 33/2019
Datum upisa 08.03.2019
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/I-330-01/18-01/77 URBROJ: 526-05-01-01-01/3-19-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 01.03.2019
Telefon 095 3700 354
Fax
E-mail info@parentium-realestate.com
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
131/2016UdovičićManuela22.01.2015
Osiguravateljsko društvo
  • ALLIANZ OSIGURANJE D.D. ZAGREB


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr