Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 97961027
OIB 13009635517
Naziv MAXXIA REAL ESTATE NEKRETNINE (obrt)
Adresa sjedišta Široka ulica 12 23000 ZADAR HRVATSKA
Županija sjedišta ZADARSKA
Adresa poslovanja Široka ulica 12 23000 ZADAR HRVATSKA
Županija poslovanja ZADARSKA
Vrsta poslovnog subjekta OBRTNIK
Registarski broj upisa 38/2019
Datum upisa 14.03.2019
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/I-330-01/18-01/61 URBROJ: 526-05-01-01-01/3-19-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 01.03.2019
Telefon
Fax
E-mail info.maxxia@gmail.com
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
142/2016Buljat BaturZdenka20.05.2013
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr