Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2717387
OIB 08809016901
Naziv KRISTAL NEKRETNINE d.o.o.
Adresa sjedišta Petrovaradinska 3 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Lazinska 40 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 14/2011
Datum upisa 08.02.2011
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/11-01/21;Ur.br:526-05-01-01/2-11-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 01.02.2011
Telefon 01/5604900, 0994303300
Fax
E-mail kristal@kristalnekretnine.hr
Web www.kristalnekretnine.hr
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
222/2010PeranićIrena29.11.2010
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr