Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 081006138
OIB 39174298175
Naziv INTERHAUS NEKRETNINE d.o.o.
Adresa sjedišta Donje Svetice 21 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Donje Svetice 21 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 61/2016
Datum upisa 16.05.2016
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta KLASA:UP/l-330-01/16-01/115;URBR:526-05-01-01-01/2-16-4
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 27.04.2016
Telefon +385 (0)1 7701077
Fax
E-mail ante@nekretnina.hr
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
54/2016BerišićAnte01.07.2013
Osiguravateljsko društvo
  • Jadransko osiguranje d.d., Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr