Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 1685180
OIB 49550141002
Naziv VLA-GOR d.o.o.
Adresa sjedišta Božidarevićeva 7 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Božidarevićeva 7 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 108/2009
Datum upisa 06.04.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/301;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 25.03.2009
Telefon 091/5039824
Fax 01/2310148
E-mail info@vla-gor.hr
Web www.njuskalo.hr/agencija/vla-gor
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
98/2009LazićGoran30.10.2008
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr