Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 2932270
OIB 50713263261
Naziv STRADUN ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Adresa sjedišta Savska cesta 41 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Savska cesta 41 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 60/2015
Datum upisa 26.06.2015
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/15-01/83;Urbr:526-05-01-01-01/2-15-5
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 15.06.2015
Telefon
Fax
E-mail office@bestcroatianproperties.com
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
1011/2009GegićPero02.07.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Generali osiguranje d.d.


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr