Registar posrednika u prometu nekretnina i
                 Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninaPosrednik
Matični broj 3836304
OIB 59663871537
Naziv UNOS d.o.o.
Adresa sjedišta Medulićeva 2a 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija sjedišta GRAD ZAGREB
Adresa poslovanja Medulićeva 2a 10000 ZAGREB HRVATSKA
Županija poslovanja GRAD ZAGREB
Vrsta poslovnog subjekta TRGOVAČKO DRUŠTVO
Registarski broj upisa 444/2009
Datum upisa 27.05.2009
Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta Klasa:UP/I-330-01/09-01/921;Ur.br:526-05-01-01/2-09-2
Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta 27.04.2009
Telefon 01/4813433;091/8823035
Fax
E-mail unos@zg.t-com.hr
Web
Agenti posrednika
«««»»»
Registarski brojPrezimeImeDatum polaganja ispita
477/2009DemirovićRobert Josip30.03.2009
Osiguravateljsko društvo
  • Croatia osiguranje d.d. Zagreb


Info telefon: 0800 1852
Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, MB: 3206190, OIB: 85167032587
Telefon: +385 (0)1 45 61 555, Telefax: +385 (0)1 48 28 380, e-mail: hgk@hgk.hr